Formål og beskrivelse af kurset:
LED udvikler sig med lynets hast og stiller helt nye krav til de parametre, man som indkøber skal være opmærksom på. Der er nemlig markante tekniske og kvalitetsmæssige forskelle imellem LED og traditionel belysning, og derfor også stor risiko for at man kommer til at træffe det forkerte valg, hvilket vi desværre har set mange eksempler på.

Indholdstemaer:

  • Hvad er godt lys og hvordan måler man det?
  • Hvordan påvirker lys os som mennesker
  • Hvad sker der med udviklingen inden for LED belysning?
  • Hvad skal man være opmærksom på når man skal finde den rigtige lysløsning for en kunde

Kompetencemål:
Deltageren vil efter endt kursus være i stand til at:

  • rådgive kunder om det rigtige valg af LED løsninger.
  • sikre at der bliver opsat løsninger som i højere grad lever op til kundernes krav
  • få redskaber der gør det nemmere at sælge lysprojekter ind på andre parametrer end bare pris alene (sundhed, energibesparelse, TCO mv.)

Målgruppe:

Vil du blive klogere på LED, den fremtidige udvikling og samtidig lære at forstå begreber som MacAdam værdi, flicker procent, Dali, samt lære hvordan du kan se og måle kvalitetsforskelle mellem forskellige LED produkter, så er vores kursus lige noget for dig.

Adgangskrav:
Du skal have en basisviden om lys.

Kursusbeskrivelse (PDF):

Sted og varighed: 
Kurset afholdes to gange – én gang i efteråret 2020 og én gang i foråret 2021.

Kursusansvarlig:
Fischer Lighting ApS.

Evaluering
Der gennemføres ved kursernes afslutning en traditionel tilfredshedsmåling, hvori bl.a. indgår en vurdering af kursernes indhold, faglige niveau og undervisningsformer.

Bedømmelse og uddannelsesbevis:
Der er ingen test, afsluttende prøve eller eksamen efter kurset. Efter gennemførelsen af kurset modtager deltagerne et kursusbevis. Beviset viser, hvad kurset indeholder, og dokumenterer, at deltageren har været til stede. Deltageren skal have været fuldt tilstede på modulet for at modtage beviset.