Formål og beskrivelse af kurset:

Kurset vil lære dig at udføre myndighedskrævende brandlukninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.

Når der skal føres kabler, rør eller lignende gennem brandadskillelses er der brug for efterfølgende at skulle tætne gennemføringerne korrekt, idet brandsikkerheden ellers vil blive forringet. Bygningers brandsikkerhed afhænger nemlig i høj grad af, at ilden ikke spreder sig gennem vægge, gulve og lofter. Derfor skal installationsgennemføringerne have mindst lige så gode brandmæssige egenskaber som bygningsdelen havde før arbejdet, blev påbegyndt.

Ifølge loven er du som håndværker forpligtet til at sikre, at gennemføringerne bliver lukket korrekt, når du gennembryder brandklassificerede bygningsdele.

Indholdstemaer:

  • Hvad sker der under brand?
  • Danske regler/normer.
  • Testmetoder og klassificering.
  • Systemer/produkter til korrekt udførsel af brandlukning af skakte og installationsgennemføring i vægkonstruktioner.
  • Kvalitetssikring af de udførte brandlukninger.

Kompetencemål:
Deltageren vil efter endt kursus kunne:

  • udføre brandlukninger i overensstemmelse med gældende love og regler.
  • have kendskab til systemer/produkter til brandlukning.

Målgruppe
For dig der gerne vil have et bedre kendskab til brandlukning eller ikke har været på brandlukningskursus før.

Adgangskrav
Kurset er åbent for alle der ikke har været på brandlukningskursus de sidste 3 år.

Kursusbeskrivelse (PDF):

Sted og varighed
Kurset varer 2 timer og bliver afholdt i Energi-Lab torsdag den 3. november 2020 kl. 13.00-15.00.

Kursusansvarlig:
René Veggerby, Scandi Supply er ansvarlig for kurset.

Tilmelding: 

Tilmelding sker via Kursusplanen.

Evaluering
Der gennemføres ved kursernes afslutning en traditionel tilfredshedsmåling, hvori bl.a. indgår en vurdering af kursernes indhold, faglige niveau og undervisningsformer.

Bedømmelse og uddannelsesbevis:
Der er ingen test, afsluttende prøve eller eksamen efter kurset. Efter gennemførelsen af kurset modtager deltagerne et kursusbevis. Beviset viser, hvad kurset indeholder, og dokumenterer, at deltageren har været til stede. Deltageren skal have været fuldt tilstede på modulet for at modtage beviset.