Formål og beskrivelse af kurset
På kurset lærer du at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes. Du bliver også undervist i førstehjælp ved el-ulykker (tidligere L-AUS).

Indholdstemaer
Arbejde på idriftsatte installationer:

  • Valg af værktøj og udrustning.
  • De fysiologiske effekter af et elektrisk stød.
  • Livreddende førstehjælp – herunder hjertemassage, kunstigt åndedræt og sikring af bevidstløs.

Kompetencemål:
Deltageren vil efter endt kursus:

  • have kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen).
  • have kendskab til European Standard, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (DS/EN 50110-1) vedrørende arbejde på elektriske installationer og anlæg
  • kunne anvende denne viden til at arbejde sikkert på elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ekstra lav spænding (ELV)) samt vurdere risiko for stød og forbrænding, herunder også kortslutningsniveau.
  • kunne vælge værnemidler, måleinstrumenter og værktøjer, der er egnede til at udføre arbejde på spændingsførende elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ELV).
  • kunne udføre livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved forbrændinger i relation til DS/EN 50110-1.
  • have kendskab til brandbekæmpelse ved brand i elektriske installationer i relation til DS/EN 50110-1.

Målgruppe
Kurset retter sig mod medarbejdere med en færdiggjort elektrikeruddannelse eller til Førstejuniormontører, som i deres job har brug for at arbejde på installationer under spænding.

Adgangskrav
Første Juniormontør eller montør hos R&M-EL.

Kursusbeskrivelse (PDF):

Sted og varighed
Kurset foregår ude på TEC og varer 1 dag på forskellige dage (se kursusplan).

Kursusansvarlig:
Kurset er planlagt i samarbejde med TEC, Frederiksberg.

Evaluering
Der gennemføres ved kursernes afslutning en traditionel tilfredshedsmåling, hvori bl.a. indgår en vurdering af kursernes indhold, faglige niveau og undervisningsformer.

Bedømmelse og uddannelsesbevis:
Der er ingen test, afsluttende prøve eller eksamen efter kurset. Efter gennemførelsen af kurset modtager deltagerne et kursusbevis. Beviset viser, hvad kurset indeholder, og dokumenterer, at deltageren har været til stede. Deltageren skal have været fuldt tilstede på modulet for at modtage beviset.