Formål og beskrivelse af kurset:
På dette kursus får deltagerne en introduktion til de nye regler og hjælp til at bruge standarderne, som hører til loven. Introduktionen til standarderne vil tage udgangspunkt i følgende:

 • Lov nr. 525 – Elsikkerhedsloven
 • Bekendtgørelsen nr. 1082 – Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – ”Installationsbekendtgørelsen”.
 • DS/HD 60364  – Standardserien, der knytter sig til ”Installationsbekendtgørelsen”.

Indholdstemaer

 • Elsikkerhedsloven
 • Bekendtgørelser under loven
 • Bekendtgørelsen om elektriske installationer
 • Installationsstandarden DS/HD60364
 • Opbygning af standardserien
 • Regler for beskyttelse mod elektrisk stød
 • Regler for valg og installation af ledningssystemer
 • Udvalgte emner fra DS/HD60364 (SIK) – Valg af ledningssystemer, principperne i dimensionering, beskyttelse mod elektrisk stød, verifikation (slutkontrol) m.fl.

Kompetencemål:
Deltageren vil efter endt kursus vil du være i stand til:

 • udføre elinstallationer efter gældende regler.
 • udføre opslag i IB HD60364.
 • generelt kendskab til lovgivning / standard.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere/medarbejdere som udfører autorisationskrævende arbejde med elektriske installationer.

Adgangskrav
Projektleder, montør, tekniker og juniormontør i R&M-EL.

Kursusbeskrivelse (PDF):

Sted og varighed
Kurset varer 3 timer og bliver afholdt i Energi-Lab over to dage:

Hold 1: tirsdag den 12. juni kl. 12.00

Hold 2: Onsdag den 13. juni kl. 12.00

Kursusansvarlig:
Henrik Olsen, R&M-EL.

Evaluering
Der gennemføres ved kursernes afslutning en traditionel tilfredshedsmåling, hvori bl.a. indgår en vurdering af kursernes indhold, faglige niveau og undervisningsformer.

Bedømmelse og uddannelsesbevis:

Der vil være en skriftlig test efter gennemførelsen af kurset for at dette er bestået. Og der vil efterfølgende blive udleveret et kursusbevis. Beviset viser, hvad kurset indeholder, og dokumenterer, at deltageren har været til stede. Deltageren skal have været fuldt tilstede på modulet for at modtage beviset.